Zápis z 94. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 11. 9. 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Omluven: J. Štěpánek

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Odhalení pamětní desky
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Chybí životopisy I. Koukola, L. Krejčí
 • Stránská skála – Ing. Vysočan první část serie o Stránské skále již předal k publikaci v AoS, kde budou články postupně zveřejňovány
 • seznam zaniklých památek – úkol trvá
 • památné či významné stromy – úkol trvá
 • seznam účastníků II. světové války – úkol splněn
 • článek o p. Pajerovi – původní nahrávka vyprávění p. Pajera je špatně slyšitelná, L. Krejčí se pokusil přehrát na Flash Disk tak, aby byla lépe slyšitelná
 • mapa Slatiny – bohužel reprodukce foto snímků, které byly tiskárně Polygra dodány byla provedena velmi nekvalitně, i když originální foto jsou velmi zdařilé. Na mapě je vše velmi tmavé, je nám to líto, protože specielně L. Krejčí fotografiím věnoval hodně času a teď je jeho dobrá práce znehodnocena.
 • foto Slatina Kdysi a dnes – úkol se postupně plní
 • požadavky na zařazení do finančního plánu MČ Brno – Slatina na rok 2009 byly předány
 • přestavba Dvora – úkol trvá

ad 2) Odhalení pamětní desky

 • pamětní deska A. Tillhonovi byla kameníkem již zhotovena. ÚMČ Brno – Slatina na její zaplacení neměla prostředky, proto se členové SHK rozhodli, že osobnost A. Tillhona, jako jednoho z nejvýznamnějších občanů Slatiny v historii vůbec, si desku nejen zaslouží, ale je slušností jeho zásluh takto vzpomenout a nenechat je v zapomenutí. Zhotovení desky je zaplaceno ze sponzorských darů členů SHK.
 • ozvučení prostranství zajistí ZŠ
 • pozvánky jsou zhotoveny, ZŠ si pozve své hosty a zajistí účast dětí při slavnostním aktu vč. pěveckého vytoupení žáků
 • K. Janiš spolu s p. Idesem zajistili účast policie a uzávěrku ulice Kikerleho během slavnostního aktu v zájmu bezpečnosti účastníků
 • budou pozváni i příslušníci hasičského sboru ve Slatině, protože jejich asistence při všech veřejných akcích byla vždy velmi účinná a nezastupitelná
 • deska bude instalována ve čtvrtek ráno 18. 9. nad vedlejší vchodové dveře staré budovy  z ulice Kikerleho
 • samotný slavnostní akt proběhne 19. září 2008 v 11. hodin s následujícím programem:
 • Úvodní slovo pí Mgr. Brankovské, ředitelky ZŠ
 • Hlavní projev Ing. Reichstädtera o významu A. Tillhona
 • Odhalení desky
 • Pěvecké vystoupení dětí
 • Předpokládáme, že celá slavnostní akce bude trvat cca 20 – 25 minut

ad 3) Nové úkoly

kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:

 • očistit pamětní desku p. Matlacha – I. Koukola, L. Krejčí – dohodnou s pí ředitelkou ZŠ

ad 4) Různé

 • oslavná vzpomínka na 28. říjen 1918 jako nejdůležitějšího státního svátku:
  • přestože není v organizačních i kompetentních možnostech členů Slatinského historického klubu zorganizovat oslavy 28. října, byla tato akce projednána na zasedání a navrhujeme ÚMČ Brno – Slatina následující zásadní opatření k zajištění akce:
  • nutno rozhodnout, které datum se zvolí k pořádání akcí, protože 28. říjen letošního roku připadá na úterý
  • bylo by vhodné uspořádat školní akademii v sále Staré radnice
  • osvědčil se lampionový průvod od Slunečního dvora k památníkům u kostela (spolupráce s Fantázií)
  • na akce pozvat naše hasiče, kteří vlastně minule zabezpečili bezpečnost průchodu dětí v průvodu po Přemyslově náměstí a Matlachovou ulicí, protože policie přijela až téměř po skončení akce
  • pozvat policii
  • hlavní projev u pomníku pan PhDr. Janiš
  • dát pozvánku do říjnového AoS s uvedením programu
  • redakční uzávěrka AoS je 18. 9. 2008
 • 18. 9. 2008 je v 17,- hod. v Moravském zemském muzeu křest knihy o panu Čambalovi, účastníků bojů v II. světové válce
 • I. Koukola informoval, že 9. 9. 2008 byl ve Slatině požár rodinného domku pana Šmidrkala. Vycházejícího dýmu si všiml jeden obyvatel z protilehlého paneláku, zavolal hasiče, přijelo několik vozů a požár byl byl velmi šetrně profesionálně uhašen bez použití vody, takže škody byly minimalizovány
 • vracíme se ještě k zasedání SHK na Stránské skále u pana Ing. Vysočana: L. Krejčí nás tam zavezl svým autem a všichni jsme měli pocit, že jsme úplně v jiném světě – příroda na Stránské skále je jedinečná. Zasedání jsme ukončili malou procházkou po skále, která sice byla pro někoho trochu fyzicky náročnější, ale krásná. Ani si běžně neuvědomujeme, jaký poklad ve Stránské skále na dosah ruky máme.

Příští zasedání je ve čtvrtek 9. října 2008 v 9,- hodin na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 11. 9. 2008

Napsat komentář