Zápis z 92. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 9. 7. 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. A. Tillhon
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Dosud někteří nedodali životopisy – nemusí se jednat o románové zpracování, stačí fakta
 • Stránská skála, Švédské valy – úkoly přetrvávají
 • historie přestavby Dvora – sleduje K. Janiš
 • informační tabule – bude předmětem jednání na příští schůzce
 • vládní vojsko – K. Janiš
 • seznam zaniklých památek – úkol trvá
 • zajímavé stromy – úkol trvá

ad 2) A. Tillhon

 • I když dosud nemáme příslib finančních prostředků na zhotovení pamětní desky Antonínu Tillhonovi, připravujeme její slavnostní odhalení
 • ředitelka Základní školy na Přemyslově náměstí paní Mgr. Brankovská s umístěním desky na budově školy souhlasí, projedná to na MČ Brno – Slatina
 • odhalení desky je plánováno na pátek 12. září 2008 v 11 hodin – pí řed. přislíbila vystoupení pěveckého sboru školy
 • K. Janiš dohodne s panem Idesem policejní uzavření cesty na Kikerleho ulici asi od 10.45 do skončení slavnosti – cca 11,45
 • B. Reichstädter napiše do AoS článek o A. Tillhonovi spolu s pozvánkou
 • bude nutné zvážit, zda je potřeba ozvučení

ad 3) Nové úkoly

 • B. Reichstädter zpracuje definitivní seznam účastníků II. světové války a předá L. Krejčímu
 • L. Krejčí se pokusí při podzimní cestě do Prahy, kterou nám MČ ještě zaplatí, zajistit všechny potřebné dokumenty od těch účastníků, u kterých ještě něco chybí. Bylo vyjasněno, že Johan používal krycí jméno Klášterský, stejně jako Pulpytel vystupoval pod jménem Pohajský apod.
 • oprava nepřesné formulace z 91. zápisu: materiály těch, kteří bojovali na východní frontě nejsou utajené, ale je nutno je jmenovitě objednávat tak jako např. legionáře, při čemž v archívu vezmou objednávku na vyhledání a přípravu materiálů na maximálně 10 jmen
 • K. Janiš zjistí na MČ, zda jsou v jejich archívu uchovávány voličské seznamy či podle čeho se voličské seznamy připravují

ad 4) Různé

 • Pan Vladimír Pajer, účastník osvobozovacích bojů na východní frontě, vzpomínal na vše. co zažil, L. Krejčí to zachytil na diktafon a s M. Buršíkovou se souhlasem pana Pajera připraví do předvánočního čísla AoS článek
 • MČ připravuje vydání nové orientační mapy Slatiny, M. Buršíková vypracuje stručný přehled dějin Slatiny, B. Reichstädter vyhledá fotografie z našeho archívu, vhodné k reprodukci, příp. L. Krejčí vyfotografuje vybrané lokality či zákoutí. Asi 20. 7. bychom se sešli ke konečnému rozhodnutí, co dáme k dispozici panu Raděvu, výrobci map, který má termín pro vydání mapy koncem srpna. Mapa bude kromě plánu a našich materiálů zahrnovat reklamy podniků ve Slatině, zplateb za reklamy bude vydání mapy financováno
 • letos bude 60. výročí od postavení kostela ve Slatině – M. Buršíková zpracovala stručnou historii výstavby, oponenturu provede B. Reichstädter a K. Janiš
 • účastníci schůzky se rozhodli, že odhalení pomníku obětem slavskovské bitvy v roce 1805, pohřbených na rozhraní ulic Matlachova a Budínská, se odloží až na rok 2009
 • Výběrová komise na nového ředitele Základní školy na Jihomoravském náměstí vybrala ředitelku základní školy v Blažovicích. Paní Mgr. Skolková odchází ze školy.
 • M. Buršíková zpracovala článek o slatinských zvonech, B. Reichstädter upozornňje, že by bylo vhodné zjistit, co se stalo se zvonem, který zvonil na původní hřbitovní kapli
 • Dne 2. 7. oslavil své 57. narozeniny pan Lubomír Krejčí. L. Krejčí je velmi platným členem našeho klubu a jeho práce si všichni velmi vážíme. Přejeme mu do dalších let hodně zdraví a pracovního elánu.

Příští schůzka bude 7. 8. 2008 v 9,- hod. V případě pěkného počasí bude na Stránské skále u pana Ing. Vysočana, pokud bude špatné počasí, tak bude schůzka na Přemyslově náměstí 3. Sraz v každém případě na Přemyslově náměstí 3.

Zapsala M. Buršíková
Brno – Slatina 9. 7. 2008

Napsat komentář