Zápis z 87. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 13. 3. 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, J. Štěpánek, Ing. Vysočan

Omluven: PhDr. K. Janiš

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Stránská skála
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Nové úkoly

 • legionáři a účastníci a oběti I. a II. světové války
 • L. Krejčí byl již 3x v Praze ve Vojenském historickém archívu a pořídil fotodokumentaci téměř již všech našich legionářů, pořizuje i fotodokumentaci dalších účastníků bojů. Dovezené materiály zpracovává B. Reichstädter do článků pro veřejnou publikaci. Celý získaný materiál bude pak uložen v našem historickém archívu
 • příští návštěva archívu v Praze bude 9. 4. 2008
 • J. Štěpánek dokončuje článek o významných sportovcích Slatiny
 • K. Janiš požádal Ing. Keberleho o zdokumentování historie přestavby Dvora, což bylo ochotně přislíbeno
 • článek o loutkovém divadle – úkol trvá
 • dopis na MČ část byl napsán – B. Reichstädter dohodl schůzku s p. starostou na čtvrtek 20. března t.r. v 9.- hod. na Přemyslově náměstí 3. Bude to pro členy klubu mimořádné zasedání.
 • nekrolog za p. Sklenářem byl zveřejněn v březnovém čísle Aktualit o Slatině
 • v březnovém čísle Aktualit byl zveřejněn i článek I. Koukoly o posledním rozloučení s W. L. Kigginsem

ad 2) Stránská skála

 • L. Vysočan informoval o současném dění na Stránské skále, kterou nedávno navštívil Dr. Tůma, Ing. Kubová a p. Nesyba z útvaru Správa chráněné krajinné oblasti Moravský Kras. Prošli celou Stránskou skálu vč. krytů z období 2. světové války, které jsou ve vlastnictví Zetoru. Uvažuje se o zhotovení dvou informačních panelů, a to jeden na zastávce Zetoru a druhý na konci ulice Stránská. Naučnou stezku ale SCHKO vybudovat nechce, protože by musela provést řadu bezpečnostních opatření, např. zábradlí, a na to nejsou peníze. Vstup na Stránskou skálu bude tedy pouze na vlastní nebezpečí. Televize RTV udělala krátký pořad o Stránské skále, je ale velmi stručný. V letáku – nabídce Knižního klubu je u turistických průvodců zveřejněn pohled na Stránskou skálu. Právě kvetou koniklece.

ad 3) Nové úkoly

Kromě hlavního trvalého nosného úkolu a úkolů dle bodů tohoto zápisu bylo dohodnuto:

 • L. Vysočan napíše o Stránské skále informativní článek a o tom, že Vodárny omezují své oplocené území a posunují plot ve prospěch volně přístupné plochy Stránské skály pro veřejnost
 • na čtvrteční schůzce bude požádán p. starosta, aby pověřil právníka vyřešením bezprávného užívání parcely číslo 663 k. ú. Slatina, na které stojí kaplička z roku 1726 a to panem Ehrenbergrem. Parcela je dosud ve vlastnictví paní Anežky Šťastné. V roce 1992 – 3 byla parcela zastavena ve prospěch bankovního ústavu a je možné, že již propadla ve prospěch čs. státu. Parcela je oplocená (nevíme, kdo plot postavil) a brankou spojená s oplocenou zahradou pana Ehrenbergera, který p.č. 663 užívá, pokud víme, k chovu slepic. Je nanejvýš nutné bezpečně zajistit, aby s vlastnictvím parcely nebylo manipulováno, zejména aby nebyla prodána soukromému zájemci, aby se druhá nejstarší historická stavba ve Slatině ochránila před zničením, třeba i svévolným zbouráním, zapálením apod. nějakým primitivem. Potřebné dostupné materiály máme, jen je potřebí důsledně a kvalifikovaně jednat na Katastrálním úřadu, památkářích, příp. na soudu. Určitou naléhavou roli zde sehrá i rychlost pověřeného pracovníka z MČ Brno – Slatina. Na MMB je o situaci částečně informová z odboru kultury pan Hamža.

ad 4) Různé

 • v sobotu 7. 3. byla v Tuřanech znovuodhalena pamětní deska generálu Krejčímu. Jednou za 10 let jsou pořádány tzv. Bachmačské dny, letos uplynulo 90 let od bitvy u Bachmače. Součástí oslav bylo položení věnce na hřbitově, odhalení desky, která byla zhotovena již v roce 1936, za Protektorátu a Totality byla uschována pod slámou a nyní znovu odhalena, instlace informační výstavy v kapli u tuřanského kostela.
 • I. Koukola nechal zvýraznit nápis na pomníku W. L. Kigginse černou barvou
 • v sobotu 14. 3. t.r. bude slavnostní prezentace knihy Ing. Kopeckého v Chrlicích a to o Leopoldu Šromovi
 • v Detektor Revue je článek o W. L. Kiginsovi pod názvem Bílé hvězdy nad Brnem
 • Dr. Břečka z Moravského zemského muzea v Brně má materiál o p. Čambalovi, slatinském občanu, který se zúčastnil bojů ve II. světové válce. U příležitosti jeho 90. narozenin by bylo žádoucí, aby na návrh MČ Brno – Slatina mu byla přiznána vyšší vojenská hodnost. Zajistí I. Koukola
 • J. Štěpánek vzpomínal, že po skončení II. světové války byli zastřelené koně zakopávány ta, kde zahynuli, příp. do jam po výbuchu bomb. Vzhledem k nedostatku masa řezník pan Hejl z ulice Ráj boural na svých jatkách maso z koňů a pak je zhruba 14 dnů po válce sekal slatinským občanům
 • I. Koukola informoval, že před několika dny byl ukraden velký kontejner u hřbitova, Nyní je nový kontejner opatřen závorou a zámkem.
 • Pak také informoval, že v zátočině z ulice Matlachova směrem na ulici Krejčí havarovalo nové auto Porsche a to tak, že řidič nezvládl zátočinu a projel přes chodník a keře a narazil do domu. Kuriozní na tom je i to, že řidič nebyl majitelem auta, ale jen mechanikem v autoservisu,který si auto tajně vypůjčil a s kamarádem jej chtěl projet. Majitel auta v hodnotě cca 2 milionů Kč nechce vrátit nabourané auto, ale požaduje auto nové.
 • ozval se z Brna pan Bořivoj Chytil, člen komise pro stavbu pomníku Dr. E. Benešovi a chce si prohlédnout pomníček Dr. E. Benešovi, který máme v Hliníku

Zapsala M. Buršíková
Brno 13. 3. 2008

Napsat komentář