Zápis z 85. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 10. ledna 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí, Ing. L. Vysočan
Omluveni: PhDr. K. Janiš, F. Sklenář, J. Štěpánek

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Příprava Třetí knížky o Slatině
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • pamětní deska A. Tillhonovi – B. Reichstädter zjistí na ÚMČ situaci
 • přehled členů tzv. vládního vojska – B. Reichstädter má zpracován přehled
 • Stránská skála a Švédské valy – úkoly trvají
 • dosud chybí životopisy – K. Janiš, F. Sklenář, L. Krejčí, I. Koukola. Úkol trvá již téměř rok, bylo by žádoucí, aby už byl splněn. Stačí jen rukopis.
 • návštěva Ing. Vysočana u p. PhDr. Belcrediho – ¨M. Buršíková – úkol trvá
 • Schůzka s Ing. Kopeckým proběhla, je dohodnuta spolupráce – 9. 1. bude společná návštěva ve Vojenském historickém archívu v Praze – L. Krejčí
 • Dle pamětníků byla kovárna v bývalém dvoře podél domu Šlapanských někde uprostřed a po obou stranách kovárny byly jednoduché byty
 • vysypané odpadky na Stránské skále nejsou uklizeny, DPmB uklidil nepořádek na zastávce pod Stránskou skálou. Stránská skála sama uklizena není.

ad 2) Příprava Třetí knížky o Slatině

B. Reichstädter připravil návrh obsahu knížky. Obsah se bude i nadále upřesňovat a příp. i doplňovat o nové materiály či informace

ad 3) Nové úkoly

 • kromě základního nosného úkolu, který vyjadřuje smysl činnosti klubu, bylo dohodnuto:
 • Paní Hamplová, nar. ve Slatině v roce 1907, žije v Kanicích. Jako sirotek byla spolu se svými sourozenci v I. světové válce z rozhodnutí starosty odvezena do domovské obce svého otce a to byly Kanice. Upozornil nás na to Luděk Kořínek. M. Buršíková zjistí její adresu.
 • Paní Vrbová, vnučka legionáře Husáka, přislíbila půjčit materiály o jejím dědečkovi – M. Buršíková
 • Uvažujeme o vytvoření systému několika informačních tabulí, které by byly umístěny na vhodných místech ve Slatině tak, aby podávaly stručný přehled o význačných místech ve Slatině. Hlavní základní by měla být umístěna na Přemyslově náměstí před školou s jednoduchým plánkem, kde lze nalézt další tabule. Předpokládané další tabule byly umístěny u Napoleonského kříže, u kostela, Švédských valů, Stránské skály, na Nové čtvrti (kaplička z roku 1737), v Malé Slatině, v Hliníku, v parku na Přemyslově náměstí. Lokality budou ale i nadále diskutovány a upřesňovány vč. textu.

ad 4) Různé

 • Dne 15. 1. 2008 bude v brněnském krematoriu pietní akt rozloučení s ostatky W. L. Kigginse v 10. hod.
 • V čísle č. 1/2008 Šalina je vyfotografována zastávka pod Stránskou skálou vč. historické tramvaje. Bude založeno v HAS.
 • Luděk Kořínek přinesl fotokopii z domovského katastru se jménem Tilhon. Pravděpodobně to bude příbuzný A. Tillhona, ale ne přímá linie, protože neměl syna, jen dceru, provdanou Zemanová a pak Ferdinandová.

Brno 10. 1. 2008
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář