Zápis z 84. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 13. 12 .2007

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí st., Ing. L. Vysočan
Omluveni: PhDr. K. Janiš, F. Sklenář, J. Štěpánek

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Nové úkoly
 3. Různé

ad 1. Kontrola úkolů

 • pamětní deska A. Tillhonovi – B. Reichstädter pourguje
 • úkoly Stránská skála a Švédské valy trvají
 • přehled členů tzv. vládního vojska, členů Svazu bojovníků za svobodu – B. Reichstädter
 • dosud chybí životopisy – K. Janiš, F. Sklenář, L. Krejčí, I. Koukola

ad 2) Nové úkoly

 • kromě trvalého nosného úkolu, tj. shromažďovat nové poznatky z historie Slatiny bylo dohodnuto:
 • domluvit schůzku s. Ing. M. Kopeckým z Tuřan ohledně návštěv Vojenského historického archívu v Praze -M. Buršíková
 • domluvit návštěvu u p. PhDr. Belcredi příp. pí PhDr. Belcredi s Ing. Vysočanem– M. Buršíková
 • M. Buršíková zkusí kontaktovat pamětníky, zda si pamatují, jak vypadal Dvůr v 30. letech 20. století
 • Ing. Vysočan informoval o tom, že někdo vysypal náklad snad z celého auta na Stránské skále, igelitové sáčky, papíry a jiný odpad vítr roznáší po celé strži a stráni a pohled je deprimující. Posbírat odpadky jednotlivec nemůže, protože je to nebezpečné, snad by pomohli hasiči. L. Vysočan zkusí projednat na ÚMČ.

ad 3) Různé

 • Dcera Květy Křípačové, bývalé sokolské cvičitelce ve Slatině, paní Ing. Procházková, nám poslala po matce fotografie a sokolskou halenku a šátek. Je to pro nás vzácný dar, bude založeno v našem SHK. Paní Procházková obdržela od nás děkovný dopis.
 • Pan Petr Šmaha poslal dopis pro Občanské sdružení Přemyslovo náměstí. I když náměstí považuje za znehodnocené přestavbou Dvora, vyslovuje svým způsobem uznání, že OS dosáhlo určitých úspěchů, ale současně se obává dalšího znehodnování architektonického vzhledu Přemyslova náměstí. Dopis bude předán panu Ing. Kadlečkovi, předsedovi OS Přemyslovo náměstí, i když už v průběhu roku 2007 bylo OS zrušeno.
 • V Metropolitanu byly uvedeny nesprávné údaje u Ant. Tillhona – zaslali jsme správné údaje a M. Buršíková navázala kontakt s pí Jitkou Šibíčkovou z Internetové encyklopedie města Brna s tím, že údaje o Slatině budou překontrolovány, příp. opraveny
 • Zápisy do slatinské kroniky za léta 2003 – 2006 jsou zkompletovány přílohami a vazba bude provedena v Integrované škole polygrafické ve Slatině – ÚMČ zaplatí pouze svázání jednoho paré a cena bude 1 800,- Kč. Na svázání druhého paré již ÚMČ nemá peníze a navíc je považuje za nepotřebné, protože i když se kroniky po ukončení zápisů v knize musí předávat do státního archívu, je možno chodit nahlédnout do kronik do těchto archívů.
 • Dopravní podnik m. Brna u příležitosti Mikuláše uspořádal pro děti zábavu pod Stránskou skálou. Návštěvníci tam po sobě zanechali odpadky – papíry, kelímky a jiné. Osadní výbor – předseda Ing. Vysočan o nepořádku, který vznikl při akci informoval Dopravní podnik, a i když nepořádek vznikl jeho vinou, DP odpověděl, že je povinnen uklízet zastávky pouze v délce 22 m a ostatní již není jeho povinností, protože to není jeho majetek. Další dopis napsal Ing. Vysočan Zetoru, ale dosud nemá odpověď.

Příští schůzka bude 10. ledna 2008 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí 3.

Zapsala M. Buršíková
Brno 13. 12. 2007

Napsat komentář