Zápis z 82. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 12. 10. 2007

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L. Krejčí st., F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. W. L. Kiggins
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • legionáři – B. Reichstädter dále soustřeďuje nové údaje o jednotlivcích. L. Krejčí je ochoten jet do Prahy do vojenského archívu a digitálním fotoaparátem pořídit dokumentaci u předem nahlášených legionářů. B. Reichstädter mu pro orientaci předal vše. co už známe. Termín návštěvy dohodne B. Reichstädter.
 • schůzka s Ing. Mir. Kopeckým z Tuřan je už bezpředmětná
 • MČ Brno – Slatina dosud nereagovala na naši žádost o profinancování pamětní desky Ant. Tillhonovi. Pro umístění desky existuje ještě další varianta a to místo na fasádu presbytáře by možná bylo vhodnější umístit desku na zeď školy na Přemyslově náměstí, kde bylo poslední působiště nadučitele Ant. Tillhona.
 • L. Vysočan zjistil na Katastrálním úřadě, že v mapách je název Fügnerův sad již zanesen správně, jen na MČ mají ještě staré neopravené mapy
 • M. Buršíková projednala na odboru kultury MMB možnost úhrady pamětní desky A. Tillhonovi a zjistila, že při nejistém výsledku získání peněz by bylo potřeba:
  • doporučení odborníka (např. Filosofická fakulta) že A. Tillhon si pamětní desku zaslouží
  • MMB by vyhlásilo soutěž na výtvarný návrh, který pak schvaluje komise
  • a další už méně náročné splnitelné podmínky,
  • takže se pokusíme financování zajistit na naší MČ

ad 2) W. L. Kiggins

 • u p. starosty proběhly další schůzky, dané úkoly byly kontrolovány a upřesněna další opatření, aby slavnostní akt odhalení pamětního pomníku proběhl bez zádrhelů a důstojně. Z každé schůzky je pořizován zápis s přesně vymezenými úkoly, jsme přesvědčeni, že akce proběhne bezproblémově.
 • pamětní publikaci připravuje I. Koukola, předpokládáme, že její obsah i provedení bude excelentní

ad 3) Nové úkoly

Kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů, hlavně bodu 2), bylo dohodnuto:

 • shromáždit registr slatinských občanů, kteří bojovali v zahraničních armádách v II. světové válce , účastníků v tzv vládním vojsku, členů Svazu bojovníků za svobodu – B. Reichstädter
 • Slatina kdysi a dnes – každý dle svých možností přispěje vč. nových fotografií
 • dosud všichni členové nedodali své životopisy – urgujeme dodání

ad 4) Různé

 • L. Vysočan informoval, že navázal kontakt se sdružením AGARTHA (pan Pokorný), které organizuje prohlídky podzemí. Průvodkyní po Zetoru je Ing. Nováková, který je také vlastníkem podzemí na Stránské skále. Správa chráněné památkové oblasti Moravský kras, pod jejíž správu Stránská skála patří, nemůže tedy podzemím disponovat.
 • V Historickém archívu máme již přes tisíc položek písemných a přibližně stejný počet položek máme ve fotoarchívu

Příští zasedání bude ve čtvrtek 8. 11. 2007 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 12. 10. 2007

Napsat komentář