Zápis z 79. schůzky členů Slatinského historického klubu ze dne 12. 7. 2008

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, C.Sc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, L.Krejčí, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. W. L. Kiggins
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Ing. Vysočan informoval o přípravě pojednání o Stránské skále a Osadě pod Stránskou skálou a její historii, práce je rozsáhlá a bude zahrnovat souhrn všech dostupných informací a údajů, které by jinak určitě byly zapomenuty
 • obdobnou rozsáhlou prací je přehled všech obětí I. i II. světové války a legionářů, který zpracovává Ing. Reichstädter. B. Reichstädter spolu s M. Buršíkovou navštívili šlapanického amatérského historika pana Františka Kopeckého (spoluautora několika knih o šlapanické historii). Bohužel ani on nevěděl žádnou novou informaci o Aloisu Stražovském a Janu Jochmanovi
 • M.Buršíková odeslala anglicky psaný dopis na vedení hřbitova, kde je nyní pohřben W. L. Kiggins s žádostí o fotografii jeho náhrobku
 • rovněž obdržela z Centra Hasičského hnutí v Přibyslavi dopis s identifikací odznaku, který byl nalezen v místě ztroskotání letounu W. L. Kigginse. Jedná se o hasičský čepicový odznak používány od roku 1901 do roku 1922, kdy byl schválen nový odznak.

ad 2) W. L. Kiggins

Předpokládaný průběh vzpomínkové akce 13. 10. 2007:

 • Moderování Ivo Koukola
 • vojenská hudba z Olomouce bude před kostelem hrát před zahájením cca 20 minut
 • přesně ve chvíli sestřelení letadla ve 14,30 starosta J. Navrátil zahájí vzpomínkovou akci
 • Hlavní projev – I. Koukola
 • odhalení pomníku – kdo? nejvýše postavený host akce
 • posvěcení pomníků -nového a restaurovaných – líšeňský duchovní
 • obě hymny – vojenská hudba
 • ukončení akce
 • formace průvodu – 1. hudba, 2.vojenská historická vozidla, pak účastníci akce a přechod na Sluneční dvůr
 • zahájení výstavy na Slunečním dvoře – Schildberger Vlastimil ml. z Moravského zemského muzea
 • Vojenská vozidla zaparkují na prostranství Slunečního dvora k volné prohlídce.
 • Požární dozor již přislíbil Sbor dobrovolných hasičů ve Slatině, stejně tak organizaci a jištění průvodu během přesunu od kostela na Sluneční dvůr
 • Dozor Policie – na Radnici dohodne K. Janiš – předpokládá se začátek průvodu cca 15,15.Předpokládaná délka uzávěru trasy Matlachova – Přemyslovo náměstí od 14,15 do 15,45 hod. Její délka bude řešena operativně. Objízdná trasa ulice Krejčí, kruhový objezd na státní silnici, sjezd na konečné trolejbusů na ulici Mikulčickou a pak přejezd na ulici Černozemní a naopak. Řidičům by se příp. měly v době uzávěru rozdávat jednoduché plánky objezdu.
 • Dva stožáry na americkou a českou vlajku přislíbil zajistit J. Navrátil – projedná K. Janiš
 • Rozpočet akce:
  • I. Koukola zajistil sponzorské dary ve výši 87 000 Kč
  • kameníci – zhotovení pomníku 30 000 Kč
  • úhrada Military club Plzeň 12 000 Kč
  • úhrada p. Léharovi – předvede FLAG 5 000 Kč
  • obruba pomníku obětí 1. i 2. světové války 20 000 Kč
  • pamětní brožura: zcela jednoduchá černobílá cca 30 stran 30 000 Kč
  • barevná, dobrý papír, vázaná cca 50 stran 60 000 Kč
 • Pochopitelně žádoucí by bylo nákladnější provedení, chybí tím však 40 000 Kč, sna d i Radnice by mohla přispět na její vydání, protože to bude i pro ni unikátní propagační materiál, který bude chtít rozdávat. Obrátíme se i na vedení Airport Brno, zda by se na vydání brožurky nechtěl podílet jako spoluvydavatel.
 • Členové SHK jednomyslně přijali jako oprávněný požadavek sponzorů, aby jejich dary byly použity výhradně na pomník a jeho prezentaci.
 • Náklady spojené s výstavou slíbila zaplatit Radnice – tj. návrh i aranžérku. Vitríny dodá Moravské zemské muzeum, exponáty p. Létal ze Šlapanic, vnuk p. Ustohala ze Šlapanic, nálezy z místa pádu letadla aj. – náklady na Radnici projedná p. Janiš
 • Desky se jmény obětí I. světové války kameníci (opravené) umístí na své místo do konce července
 • I. Koukola domluvil s p. Vladimírem Léharem ze Zvole u Zábřehu, že by na akci přivezl na ukázku originál historického německého FLAGu, kterými byla sestřelována mj. právě letadla
 • Ing. Vysočan připraví pro stavební úřad ve Slatině ohlášení stavby pomníku
 • Klub vojenské historie připraví základ pro pomník, který bude usazen až ráno 13.10., aby jej vandalové neponičili dříve, než bude odhalen – I. Koukola
 • vysvěcení pomníků dohodne M. Buršíková
 • v AoS, které vyjdou začátkem října bude informace a pozvánka na akci 13.10.2007 – K.Janiš, I. Koukola
 • Military klub z Plzně přijede již v pátek 12.10., postaví si stan na hřišti pétangu – služby zajistil I. Koukola u p. Pavla Hejla, který má stodolu u hřiště (bývalá Gritzbachova usedlost)
 • ozvučení zajistí F. Sklenář ve spolupráci s Ing. Cenkem
 • Foto trosek letadla se pokusí zajistit u Ing. Kopeckého M. Buršíková
 • musíme udělat seznam všech, kteří nám pomáhali připravit akci, aby dostali osobní pozvánky
 • z Moravského zemského muzea odešel dopis na americké velvyslanectví a bratrům W. L. Kigginse – dosud žádná odezva

ad 3) Nové úkoly

 • kromě trvalého nosného úkolu a úkolů dle předcházejících bodů bylo dohodnuto:
 • Fotografie Jindřicha Šmahy – J. Štěpánek
 • kontaktovat A. Böhma, zda ví do kdy pracovala pekárna na Budíně – M. Buršíková
 • s konečnou platností dohodnout s plk. Rampulou, jak pozvat oficiálně vojenskou hudbu z Olomouce – I. Koukola

ad 4) Různé

S radostí jsme přivítali nového člena SHK pana Lubomíra Krejčího, bytem Tuřanka 42 a jsme přesvědčeni, že jeho činnost bude pro SHK přínosem
Když L. Vysočan prováděl zaměření pro připravovanou stavbu Radnice na Budíně, byla tam keramická dílna – zbytky střepů po ní.. Keramik se pak přestěhoval do Autoopravny po Švangmajerových

Příští zasedání bude 9. 8. 2007 na Přemyslově náměstí 3 v 9,- hod.

Brno 12. 7. 2007
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář