Zápis z 76. schůzky členů Slatinského historického klubu dne 19. 4. 2007

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. W. L. Kiggins
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Stránská skála – Ing. Vysočan připravuje serii článků o Stránské skále a její historii, prvních obyvatel budoucí Stránské ulice na zač. 20. století až po popis a zhodnocení této významné lokality
 • B. Reichstädter napsal svou vzpomínku na konec 2. světové války, J. Štěpánek doplní svoje vzpomínání o tom, jak se dostal do „Reichu“. dosud nezavzpomínali M. Buršíková (konec války zažila ve Střelicích), K. Janiš (konec války zažil v Husovicích) a L. Vysočan (Stránská skála)
 • J. Štěpánek sepsal své vzpomínání na slatinské sportovce
 • Hana Hrubá přislíbila napsat životopis svého manžela Jaroslava Hrubého

ad 2) W. L. Kiggins

Dne 18. dubna proběhla za spolupráce Moravského muzea, ředitele Letiště Brno, Slatinského historického klubu, zástupců Čsl. společnosti vojenské historie a dalších nadšenců akce na vyhledání zbytků letadla po havarii amerického letce W. L. Kigginse v roce 1944. Akce byla úspěšná – bagr z hloubky cca 2 m vydoloval mnoho drobných zbytků z letounu a největší úspěchem bylo vyzvednutí tzv. reduktoru, což je laicky řečeno převodovka mezi motorem a vrtulí. Dále byly nalezeny zbytky kostí – část kyčelního kloubu a další drobnější úlomky kostí z noh. Nález kosterních pozůstatků podléhá zvláštnímu režimu, jehož respektování zajistí pracovníci Moravského muzea. Přítomný MUDr. Šafránek vyslovil domněnku, že podle postavení kosti ke kloubu možná letec napadal na nohu. Ostatní nálezy, i když byly nalezeny na pozemcích Letiště Brno, patří čs. státu. V úvahu připadá zapůjčení některých nálezů Letišti Brno pro výstavní účely na neomezenou dobu. I když ráno pršelo, přišlo pak částečné vyjasnění, takže akce mohla bezproblémově proběhnout. I. Koukola zajistil první očištění nálezů a dále bude vše probíhat dle dispozic pracovníků Mor. muzea.
Ivo Koukola hodlá vydat pamětní brožurku o této akci.

ad 3) Nové úkoly

Kromě nosného trvalého úkolu shromažďovat materiály ze slatinské historie bylo dohodnuto:

 • pro veřejnost je nutné vysvětlit v AoS význam W. L. Kigginse pro Slatinu -Janiš, Koukola
 • do AoS napsat článek o nálezech z amerického letounu – Koukola
 • do AoS napsat článek o leteckém náletu 25. 8. 1944

ad 4) Různé

 • K. Janiš informoval o návrhu Karla Červinky pojmenovat nový most na ulici Tuřanka po W. L. Kigginsovi. ÚMČ napsal tuto žádost na MMB, který ji zamítl s tím, že pokud se most nachází již na pojmenované ulici, nelze jej označit jiným názvem.
 • Pomník Dr. E. Beneše v Hlinku je poškozen nějakou žíravinou, upozorňujeme ÚMČ na nutnost v zájmu důstojnosti pomník opravit
 • I. Koukola informoval, že proběhlo výběrové řízení na dodavatele opravy pomníku obětem I. a II. světové války
 • F. Sklenář daroval do HAS magazín časopisu Světa sovětů o Rudé armádě, Ing. Dr. Dlezek daroval do archívu legionářský deník svého otce, F. Pařízek a A. Vaňková poskytli pro okopírování legionářský deník svého dědečka vč. různých fotografií. I. Koukola předal k archivování publikaci o maršálu Rodionu Jakovleviči Malinovském, kterou napsal Vlastimil Schildberger st. Všem děkujeme za vzácné přírůstky do HAS.
 • V souvislosti s projednávaným bodem 2) zavzpomínal J. Štěpánek na situaci, kdy američtí letci poblíž Malé Slatinky rozstříleli cisterny s petrolejem – občané z Malé Slatinky si houfně nabírali petrolej (v té době tam nebyla zavedena elektřina a tak se jednalo o velmi nedostatkové a potřebné zboží) do všech možných nádob, co měli doma, takže nakonec se vykládalo, že nemají ani v čem prát prádlo, protože mají ve všem petrolej

Příští zasedání bude 10. 5. 2007 v 9:00 hod. na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková

Brno, 19. 4. 2007

Napsat komentář