Zápis z 68. schůzky členů Slatinského Historického Kroužku dne 14. 9. 2006 na Stránské skále

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, I. Koukola, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan

Program:

 1. Úvod
 2. Slatinští účastníci bojů a odboje v 1. a 2. světové válce
 3. Nové úkoly
 4. Různé
 5. Procházka po Stránské skále

ad 1) Úvod

Využili jsme pozvání pana Ing. Vysočana uspořádat schůzku na zahradě a jeho zahradní haciendě, která se rozkládá přímo pod vrcholem Stránské skály. Dopravu pro všechny operativně zajistil I. Koukola.

ad 2) Slatinští účastníci bojů a odboje v 1. a 2. světové válce

Ing. Reichstädter zpracovává přehled všech slatinských legionářů z 1. světové války, tzv. dobrovolníků, kteří bojovali na Slovensku při maďarském povstání a v Těšíně, dále tzv. domobranu, která operovala v Itálii vč. obětí obou světových válek. Na příštím zasedání budou do akce zapojeni všichni členové, každý dle svých možností.

ad 3) Nové úkoly

Kromě nosného trvalého úkolu obohacovat naše znalosti z historie Slatiny bylo dohodnuto:

 • K. Janiš bude kontaktovat Archív města Brna, aby zjistil, jaké materiály jsou tam k dispozici o tematice dle bodu 2) tohoto zápisu

ad 4) Různé

 • F. Sklenář informoval, že má na Městské části Brno – Slatina a s Fantázií projednán průběh oslav k 28. říjnu vč. článku do AoS. Jeho program však koliduje dle K. Janiše s odlišnou také připravenou koncepcí oslav. Bude nutné sladit oba plány. Do budoucna by mělo být poučením, že než někdo začne zařizovat akci, kterou pak chce dodatečně zaštítit Historickým kroužkem, měl by o tom záměru předem informovat. Jinak je dobře, že takový významný den bude vzpomenut.
 • L. Vysočan připravuje svoje vzpomínky na konec 2. světové války v oblasti Stránské skály vč. foto. V té době patřila osada do Židenic a oběti války mají svůj pomník na židenického hřbitově
 • J. Štěpánek předal napsané svoje vzpomínky na slatinský Orel, na konec války a na žně.
 • uzávěrka AoS bude 22.9.2006
 • L. Vysočan daroval do HAS knihu Rudolfa Hrdličky :Rudá armáda osvobozuje Moravu.

ad 5)

Na závěr byla malá procházka po Stránské skále. Z tohoto místa je celé Brno jako na dlani, výhledy jsou jedinečné, byl to hluboký zážitek, který L. Vysočan umocnil svým výkladem.Všichni členové kroužku upřímně děkovali nejen L. Vysočanovi za jeho pohostinství, ale i I. Koukolovi za odvoz i dovoz. Toto zasedání bylo svátečním zážitkem.

Příští zasedání bude 21. 9. 2006 v 9,- hod. na Přemyslově náměstí 3.

Zapsala M. Buršíková
Brno 14.9. 2006

Napsat komentář