Zápis z 59. schůzky členů Historického kroužku ze dne 8. 12. 2005 na Přemyslově náměstí

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSs., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, F. Sklenář jako hosté Ing. J. Navrátil, I. Koukola

Nepřítomen: J. Štěpánek

Program

 1. Kontrola úkolů
 2. Zhodnocení vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova
 3. Vystoupení p. starosty
 4. Nové úkoly
 5. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Rogalisté na Nové čvrti – úkol trvá
 • do archívu chybí ještě fotografie J.Štěpánka
 • archeologický výzkum ve Slatině – Ing. Vůjtová navštívila Mgr. Kose, obrátí se dále na archív Akademie věd, kde je shromážděna většina zpráv o provádění archeologických výzkumů
 • článek o bitvě u Slavkova a jejích obětech byl napsán
 • pomník padlým slatinským obětem I. a II. světové války u kostela: využili jsme přítomnosti p. starosty a náš návrh na úpravu stávajícího pomníku, kde chybí fotografie, přijal jako vhodný a ekonomický
 • Tumpach, Zoubek – úkol trvá
 • dostupné informace o zaniklých osadách Želovice a Vážany byly zpracovány

ad 2) Zhodnocení vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova

Při hodnocení vzpomínkové akce „Napoleonský kříž 1805“, konané dne 1. 12. 2005, bylo konstatováno, že přes hlavní nedostatek – neozvučení místa vzpomínky – měla tato akce úspěch: účast obyvatelstva byla na současné slatinské poměry výjimečně vysoká (kolem 300 lidí) včetně dětí s lampiony. Zasloužila se o to velmi dobrá propagace formou 300 letáků (sponzorský dar firmy Brko), rozdaných prostřednictvím škol a Fantazie i do veřejných místností, dále účast asi 30 uniformovaných a ozbrojených příslušníků Baterie Austerlitz s pochodněmi pod vedením pana Ivo Koukoly včetně koňského potahu s dělem, zvonění na Kapličce během akce i efektní výstřely z děla a pušek. Kvůli lampionům a pochodním byla přítomna i hlídka místních hasičů. Průvodu od Kapličky k místu kříže však chyběla pořadatelská služba, kterou jsme nezajistili a průvod byl rušen projíždějícími auty a autobusem, neboť policie na potřebných několik minut nezastavila provoz dopravy a navíc i přijela pozdě. Vlastní místo akce bylo dobře osvětleno, ale radnicí nezajištěné ozvučení bylo příčinou odřeknutí účasti hlavního pěveckého souboru šlapanického gymnazia. Také škola Přemyslovo náměstí odřekla účast pěveckého souboru pro nemoc jeho vedoucí učitelky. Projevy slatinského starosty Ing. Jiřího Navrátila a starosty obce Tvarožná p. Františka Kopeckého slyšeli jen ti nejbližší kolemstojící, a proto také byly velmi zkrácené. Tím byl ochuzen informační a uvědomovací význam celé této akce. Podstatné zjednodušení kulturní části (jen pěvecký soubor školy Jihomoravské náměstí) se iniciativně pokusil nahradit svým improvizovaným vystoupením p. Sklenář. Rozdávání pohlednic s pamětním razítkem – byť tam radnice dala nesprávné nápisy – (rovněž sponzorský dar firmy Brko) – zajistilo možnost trvalé vzpomínky pro přítomné občany na tuto výjimečnou akci. Uniformovaní účastníci této akce využili pozvání vedoucího Restaurace U Vedrů k večernímu občerstvení (rovněž sponzorský dar).

Přes uvedené nedostatky byla akce zhodnocena pozitivně s těmito závěry:

 • písemně poděkovat panu Koukolovi (firmě Brko) za zajištění účasti Batere Austerlitz, za vytištění pozvánek na akci a za pohlednice Baterie Austerlitz vč. razítka
 • písemně poděkovat starostovi Tvarožné za jeho účast na akci a za projev (s omluvou)
 • písemně poděkovat škole na Jihomoravském náměstí za vystoupení jejich pěveckého souboru
 • písemně poděkovat panu Hromkovi Fr. jun. za zvonění během průvodu
 • písemně poděkovat Místnímu Sboru dobrovolných hasičů za vyslání hlídky
 • písemně poděkovat vedení Restaurace U Vedrů za pohoštění uniformovaných účastníků akce
 • vyslovit dík Miroslavě Buršíkové za poskytnutí prostranství svého dvora k přípravě účasti Baterie Austerlitz na průvod
 • vyslovit dík a uznání Františku Sklenářovi za iniciativní a velice náročné komplexní zajištění celé akce (což ocenila i Radnice)
 • informovat o akci písemnou zprávou v nejbližším čísle AoS (PhDr. Janiš)
 • při dalších akcích SHK zajistit potřebnou pořadatelskou službu
 • zvážit pořádání podobné akce při oslavě výročí 28. října (lampionový průvod, osvětlení, projev a jiné)

ad 3) Vystoupení pana starosty

Ing. Navrátil nás informoval o přípravě oslav 700. výročí od první autentické zmínky o Slatině: 16. 2. 2006 bude pracovní zasedání zastupitelstva 25. 2. 2006 bude slavnostní zasedání vč. vernisáže výstavy bude ohňostroj hudba 27. 2. 2006 bude ples je vydán nástěnný kalendář na rok 2006 o víkendu 17. 9. 2006 budou slatinské hody 9. 9.2006 se připravuje slavnostní otevření nové zástavby a úpravy bývalého Dvora na Přemyslově náměstí bude také otevřena Kaplička s výkladem historie mylnou informaci p. starosty, že první knížka o Slatině byla vydána v počtu 700 výtisků jsme vyvrátili s tím, že skutečně bylo vydáno 1000 výtisků, čímž sám došel k názoru, že je třeba vydat alespoň 700 výtisků knižní podoby 2. Knížky o Slatině

ad 4) Nové úkoly

Kromě trvalého nosného úkolu pro všechny členy HK bylo dohodnuto:

 • M. Buršíková napíše poděkování Ing. Rejnušovi k publikaci v AoS
 • B. Reichstädter a M.Buršíková napíší děkovné dopisy dle bodu 2 tohoto zápisu
 • B. Reichstädter napíše dopis na starostu ohledně úpravy pomníku obětem válek
 • S p. Ing. Cenkem nutno pokračovat v přípravě 2. Knížky o Slatině

ad 5) Různé

M. Buršíková dala k disposici kopii umělecké konstrukce kostelíka ve Slatince, kterou ztvárnil p. Ing. Rejnuš, místostarostce Tuřan p. Stehlíkové

Příští schůzka bude 12. 1. 2006 v 9,00 hod. na Přemyslově náměstí 3

Zapsali: B. Reichstädter, M. Buršíková
Brno 8.11.2005

Napsat komentář