Zápis z 71. schůzky členů Slatinského Historického Klubu dne 9. 11. 2006

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan
Omluven: I. Koukola

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Zhodnocení oslav 28. října
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • účastníci bojů za I. a II. světové války – B. Reichstädter prostudoval archy ze sčítání lidu za rok 1900, 1910, 1921 a soupisy voličů z roku 1930 a 1935 a tak se mu podařilo rekonstruovat životopisné údaje o mnoha obětech I. světové války a spolu s dalšími informacemi již máme pravděpodobně všechny dostupné identifikační údaje o těchto obětech. Obdobně se bude postupovat u legionářů, dobrovolníků a domobrany. Požádali jsme p. Hvězdu o spolupráci při identifikaci účastníků pocházejících z Nové čtvrti. V AoS budou postupně prezentovány výsledky této práce.
 • svoje vzpomínky na konec II. světové války dosud nenapsali všichni členové Klubu
 • Kaplička na Skalkách – požádáme p. starostu Ing. Navrátila o intervenci u p. Efenbergera aby bylo možno stavbu zaměřit. Postoj p. Efenbergera je nepochopitelně odmítavý.

ad 2) Zhodnocení oslav 28. října

 • Účast občanů a dětí s lampiony byla na slatinské zvyklosti mimořádně velká. Lampiony byly vyráběny ve Fantázii a vedení Fantázie v čele s paní Mgr. Jemelkovou udělalo velkou propagační akci, která se setkala s úspěchem. Musíme ocenit velké úsilí p. Sklenáře, který se o zdar akce mimořádně zasadil, jednal s paní Jemelkovou, na základních školách, s hasiči a mj. zařídil osvětlení prostranství před kostelem u pomníku padlých, zoganizoval i výborné ozvučení prostoru. Vynikající organizační schopnosti projevili i členové Dobrovolného sboru hasičů v čele s p. Streitem, zejména s ohledem na bezpečný průchod průvodu z Přemyslova náměstí k pomníku. Projev PhDr. Janiš vzhledem k začínajícímu dešti operativně zkrátil, ale i přesto to byl projev na vysoké úrovni. Kostelní sbor ukončil oslavu hymnou a ke zpěvu se přidali i účastníci shromáždění. Negativním momentem byla neochota slatinských základních škol aktivně akci podpořit a reakce řidičů vozidel, když museli počkat, až průvod přejde křižovatku u Kapličky.
 • Celou akci je nutno hodnotit velmi pozitivně a snad se podaří obnovit tradici tento významný den oslavovat. Vzhledem k tomu, že SHK nemá žádné právně ošetřené postavení, je možno takové akce pořádat jen pod záštitou nějaké organizace s právní subjektivitou, nejlépe pod záštitou Úřadu městské části Brno – Slatina. Členové SHK mohou pouze pomáhat.
 • Budou předány děkovné dopisy hasičům, pí Jemelkové, p. Plhalovi a zvukaři z Černoviček

ad 3) Nové úkoly

Kromě trvalého nosného úkolu bylo dohodnuto:

 • J. Štěpánek napíše své vzpomínky o Jindřichu Šmahovi
 • J. Štěpánek napíše vzpomínky na p. Kozára vč. jeho humorných historek
 • L. Vysočan napíše do AoS o kulturním domě v Černovičkách
 • K. Janiš napíše zhodnocení oslavy 28. října do AoS

ad 4) Různé

 • Druhá knížka o Slatině: do výtisků, které bude rozesílat ÚMČ budou vloženy děkovné dopisy, které stylizoval B. Reichstädter a to:Olomouckému arcibiskupství, Státnímu archívu v Olomouci, Archívu rodiny Kolowratů, státnímu archívu v Rajhradě, Zemskému archívu.
 • Na líšeňském farním úřadu P. Vaníčkovi, na Brněnskému arcibiskupství PhDr. Filipovi a Městskému archívu v Brně předá publikace i dopisy K. Janiš osobně
 • Na Druhou knížku o Slatině přispěl MMB částkou 15 000 Kč
 • Je nám líto, že tisk nebyl zadán firmě BRKO a byla oslovena tiskárna mimo Slatinu
 • I. Koukola předal členům pamětní list na korvetního kapitána Rudolfa von Singule, bude založeno i v HAS
 • F. Sklenář nechal paní Dádu Klementovou zapsat do not dvě písně- bude založeno v HAS

Příští zasedání bude ve čtvrtek 14. 12. 2006 v 9:00 hod. na Přemyslově náměstí.

Zapsala M. Buršíková
Brno 9. 11. 2006

Napsat komentář