Zápis z 67. schůzky Slatinského Historického Kroužku dne 10. 8. 2006

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr. K. Janiš, M. Buršíková, F. Sklenář, J. Štěpánek, Ing. L. Vysočan
Omluven: I. Koukola

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Druhá knížka o Slatině
 3. Nové úkoly
 4. Různé

ad 1) Kontrola úkolů

 • Stránská skála a Osada pod Stránskou skálou – úkol trvá
 • Švédské valy – úkol trvá
 • Kaplička na Skalkách – jednání bylo dosud neúspěšné, I. Koukola zkusí najít cestu k majiteli zahrady
 • Fotografie válečných obětí a vzpomínky na ně – úkol je rozpracován, přetrvává
 • kapitán Sinkule – je žádoucí dát pro HAS informační zprávu
 • zachytit vzpomínky na průběh zemědělských prací – úkol trvá
 • Fotodokumentace Slatina dříve a nyní – úkol trvá
 • tělocvičná jednota Orel – dosud není něco zjištěno
 • schůzka s p. Krčkem – nutno dohodnout termín

ad 2) Druhá knížka o Slatině

Byla provedena poslední korektura textu publikace, B. Reichstädter dohodl s Ing. Cenkem poslední úpravy (obrázky, text obsahu apod.). Knížka bude mít cca 320 stran, 12 obrázků barevných, ostatní černobílé. Nyní již půjde knížka do tiskárny a snad koncem září bude hotová.

ad 3) Nové úkoly

 • kromě trvalého nosného úkolu bylo dohodnuto:
 • zjistit, zda v Archívu města Brna existuje nějaká literatura o legionářích. K. Janiš
 • kontaktovat S. Weinlicha ohledně Weinlicha Richarda – F. Sklenář
 • kam zmizela náhrobní deska p. Langra – M. Buršíková
 • napsat svoje subjektivní vzpomínky na 2. světovou válku
 • navázat na dohodnuté kontakty s líšeňskou farou a Šlapanicemi – B. Reichstädter a kronikářem z Ivanovic p. Eklem – M. Buršíková

ad 4) Různé

 • Na ulici Černozemní pří výkopu na pozemku Dr.Janíčkoví byla nalezena lidská kostra,předběžně identifikováno z konce 2. světové války – máme přislíbeno, že budeme informováni o výsledku zkoumání expertů
 • B. Reichstädter zpracoval medailon o učiteli Brychtovi – bude publikováno v AoS

Příští schůzka bude dne 14. září 2006 v 9,- hodin, v případě příznivého počasí na Stránské skále u Ing. Vysočana, jinak jak obvykle na Přemyslově náměstí. Členové budou předem informováni o situaci.

Brno 10. 8. 2006
Zapsala M. Buršíková

Napsat komentář