Author Archives: Bohumil Reichstädter

Zápis ze 147. schůzky Slatinského historického klubu, konané ve středu 12. prosince 2012 v malé zasedací místnosti slatinské radnice

Přítomni: Ing. Bohumil Reichstädter, CSc., PhDr. Karel Janiš, Karel Červinka, Ing. Lubomír. Vysočan.
Omluveni pro nemoc: Luboš Krejčí, Miroslava Buršíková.

Program

 1. Kontrola úkolů.
 2. Zhodnocení činnosti v roce 2012
 3. Příprava Čtvrté knížky o Slatině.

Ad1/ Hlavní akce – Slatina na mapách a Slatina dříve a nyní – nemohly být projednávány s nějakými konkrétními závěry pro nepřítomnost hlavních aktérů.

Ad 2/ Totéž platí pro objektivní zhodnocení činnosti v roce 1912.

Ad 3/ Viz předchozí body 1 a 2.

Příští 148. zasedání členů SHK bude ve středu 9. ledna 2013 v 9 hodin na ÚMČ s tímto programem:

 1. Zhodnocení činnosti SHK v roce 2012
 2. Program činnosti SHK v roce 2013

Prosím, aby si každý připravil k oběma bodům svoje stanovisko.

Zapsal Ing. Bohumil Reichstädter, CSc.
V Brně – Slatině 20. prosince 2012

Zápis ze 146. schůzky členů Slatinského historického klubu, konané dne 14. 11. 2012 na ÚMČ

Přítomni: Ing. B. Reichstädter, CSc., PhDr K. Janiš, K. Červinka.
Nepřítomni: L. Krejčí, Ing. L. Vysočan

Program

1) Kontrola úkolů
2) Výstava Slatina na mapách.
3) Nové úkoly.
4) Různé

Ad 1) Kontrola úkolů

 • Informační tabule: v minimální variantě bude zpracována nejprve pro ČkoS (Reichstädter) a pak se rozhodne o dalším.
 • Slatina dříve a nyní – Zatím je připraveno 15 příspěvků o rozsahu asi 35 stran a
 • rozpracovány další 3 s uvažovaným rozsahem 35 stran, což je zatím pro vydání publikace žalostně málo (Reichstädter).
 • Totálně nasazení za Protektorátu – úkol trvá (Janiš)
 • Dlouho požadované vysazení dřevin za pomníky u hřbitova bylo provedeno.
 • Oprava Kapličky na Skalkách – odloženo na příští schůzi (Vysočan)
 • Výsadba zeleně a umístění laviček údajně naráží na nedostatek finančních prostředků ZMČ.

Ad 2) Výstava Slatina na mapách

Výstava Slatina na mapách skončila a byla 12. 11. zlikvidována. Její zhodnocení bude podrobně projednáno na příští schůzi SHK za přítomnosti přizvané Miroslavy Buršíkové (pro dnešní malou účast členů na schůzi výboru).

Ad 3) Nové úkoly

 • Karel Janiš zpracoval pro ČKOS stati Věra Sosnarová ve Slatině (4 str.). a Pojmenování ulic ve Slatině (2 str.).
 • Pro zcela fatální neúčast občanů a škol na výstavce „Slatina na mapách“ je nutno znovu posoudit uvažovanou realizaci výstavky „Slatina dříve a nyní“.
 • V souvislosti s tím také projednat znovu záměr a způsob zařazení obou těchto stati do Čtvrté knížky o Slatině

Příští 147. zasedání členů SHK bude ve středu 19. prosince 2012 v 9 hodin na ÚMČ.

Zapsal Bohumil Reichstädter
V Brně – Slatině 14. listopadu 2012